PROGRAM DIRECTOR PLUS (ZDVOJNÁSOBENIE sieťových provízií) 1 február 2018 – 31 január 2022 Life Care
  • nemáte žiadne produkty v košíku
 

PROGRAM DIRECTOR PLUS (ZDVOJNÁSOBENIE sieťových provízií)

 

  • Program rastu budúcich Lídrov v  Rumunsku, Maďarsko a Medzinárodných;
  • Predmet: dosiahnutie kvalifikačnej úrovne Executive Director za 6-9 mesiacov od začatia programu;
  • Stály príjem, minimálne 500 euro mesačne po skončení programu;
  • Komplementárny vzdelávací program a dodatočné štipendium 500 lei/mesiac exkluzívne pre Partnerov z Rumunska, pre každú úroveň  5-9, za určitých podmienok.

 

 

Buď DIRECTOR EXECUTIV Life Care®!

Klikni ZDARMA naProgram Director Plus + Program Odporúčaj & získaj z sponzorizácie a zaisti si GARANTOVANY príjem minimálne 500 EURO:

  • v priemere počas programových mesiacov
  • najmenej 500 euro každý mesiac luna po absovovaní programu

 

Dosiahol si  3 úroveň v Programe Director Plus?

Práve včas aby si si mohol ZDARMA kliknuť na Program PRIMA FIRMA pre Malého podnikateľa Life Care a inkasovať finančnú podporu pre otvorenie vašej prvej firmy v Life Care (podrobnosti nájdete na ďalších stránkach).

 

Zapísal si sa do Programu Director Plus a kvalifikoval si sa na  DIRECTOR EXECUTIV?

Udržiavaj sa ešte 3 mesiace, a potom buď pripravený pre víkendový teambuilding s najdôležitejšou osobou z tvojo života, spolu s predstaviteľom Spoločnosti, a ďalšími Directormi Executiv!

 

CENA: úžasný víkend pre dve osoby v super lokalite, spolu s ostatnými Directormi Executiv Life Care, ktorí úspešne ukončili program zdvojnásobenia Life Care a zástupcom spoločnosti Life Care. Skupinové pobyty budú organizované za podmienok kvalifikácie minimálne troch výkonných riaditeľov spoločnosti Life Care do 31. októbra 2018. V opačnom prípade si budú víťazi musieť vybrať medzi: víkendom pre 2 osoby na mieste, ktoré určila spoločnosť do 31. decembra 2019, alebo prevedenie ceny na nasledujúci rok (2020).

 

Chceme spolu oslavovať ÚSPECH!

 

 

Si “IN”?

 

Chceš zistiť viac informácii o tom ako sa môžeš stať

Director Executiv v Life Care a ako zarábať peniaze spolu s nami?

Urobil so dobre rozhodnutie, o tom sa sám presvedčíš hneď v prvých mesiacoch aktivity.

 

 

 

 

Komu je to určené?

Všetkým Partnerom Life Care s maximálnou dosiahnutou kvalifikáciou za posledných 6 mesiacov (pred mesiacom spustenia kampane) Directorom, s maximálne 3999 PVA-uri celkom (osobné pva + pva osobnej skupiny).

 

Kedy je obdobie zápisu do Programu?

1 február 2019 – 31 január 2020

 

Ako sa môžeš zapísať?

Obráť sa na osobu, ktorá ti tento program predstavila, a uisti sa, že tvoj Líder vie, že sa chceš zaregistrovať do tohto programu, a urob to najneskôr do 27. dňa aktuálneho mesiaca pre bezprostredný začiatok nasledujúci mesiac.

 

Aké sú súčasné kvalifikačné podmienky pre zdvojnásobenie provízií?

• Realizácia objemov PVA v GP* a NP v GP**;

• Mesačná aktívná provízia (osobná objednávka v minimálnej hodnote 25 PVA).

 

Dosiahni, počnúc mesiacom začiatku programu, jeden z nižšie uvedených úrovní (objem PVA a Noví Partneri GP) a dostaneš ZDVOJNASOBENIE PROVIZIE siete v mesiaci.

 

Aká je prvá úroveň pre ktorú dostaneš zdvojnásobenie bonusu?

úroveň 1 (400 PVA a 1 NP v GP):

Ak v jednom z posledných 6 mesiacov (pred začiatkom mesiaca Programu) si mal mesačný objem najviac 299 PVA v GP, vrátane osobného PVA.

 

Udržuj si mesačne úroveň Director Executiv (akumuluj min 6000 PVA v Osobnej Skupine)** a získaš

450 lei/100 euro/ x 30.000 Ft mesačný bonus za udržateľnosť **

**Mesačný bonus sa udeľuje pre objem PVA v Osobnej Skupine kumulované medzi 6000 - 8999 PVA

*** Mesačný bonus za udržateľnosť sa udeľuje pre úrovne Director Executiv a Silver Director, ak za posledných 24 mesiacov si neakumuloval viac ako 6.000 PVA (Nezávisla Skupina + Osobná Skupina)

Za podmienok odtrhnutia jednej Osobnej Skupiny Silverom, PVA Nezávislej Skupiny sú stale súčasťou Osobnej Skupiny Silver Directora v mesiaci odtrhnutia a v mesiaci hneď po odtrhnutí.

 

Poznámky:

• Provízia môže byť udelená v podobe výrobkov alebo fakturačne.

• Prvá úroveň zdvojnásobenia provízie sa neupravuje až do jeho dosiahnutia, v maximálnom čase celej kampane.

• Ak sú v rovnakom mesiaci prekročené dve alebo viac úrovní, udelí sa im jedna zdvojnásobujúca provízia, respektíve dostaneš dvojnásobok bonusu, ktorý ste dosiahli v predchádzajúcom mesiaci. Zdvojnásobujúce provízie sa nekumulujú.

• Kampaň nie je podmienená percentom návratnosti, nepovažujeme za návratnosť obnovenie objednávky, ktorú spoločnosť neopustila, ale po spracovaní výkazov zaplatíme bonusy 20 deň každého mesiaca.

Považujeme za Nového Partnera osobu, ktorá uložila prvú minimálnu objednávku

• Pre novú osobu alebo osobu, ktorá sa nachádza na úrovni 10% za posledných 6 mesiacov pred začiatkom kampane, je maximálna doba kampane 12 mesiacov a pre osoby s minimálnou úrovňou 12% je maximálny čas kampane 9 mesiacov.

• Aby sme povzbudzovali Partnerov k dobrému výkonu v rámci program, udeľujeme:

>> dodatkový bonus1.000 lei/220 euro/75000 Ft – bonus RYCHLY ŠTART 90 dní, ak sa dostaneš na úroveň 4 (1.500 PVA si 9 NP)v max. 3 kalendárnych mesiacoch.

>> dodatkový bonus 2.000 lei/440 euro/150000 Ft – bonus Director Executiv  180 dní, ak dosiahneš úroveň 6 (4.500 PVA si 17 NP) počas max. 6 kalendárnych mesiacoch.  

Tieto dva bonusy sa môžu kumulovať.

Majú právo na bonusy RYCHLY ŠTART:

-  Nový Partneri (zaregistrovaný do 2 mesiacoch v Life Care, pred začatím programu), bez nijakých kvalifikačných podmienok – platné podmienky pre všetky krajiny.

- Partneri, ktorí boli zaregistrovaní viac ako 2 mesiace v Life Care pred začiatkom programu, ktorí spĺňajú podmienky, s upresnením, že neboli  > ako7% v posledných šiestich mesiacoch pred spustením program.

 

Ak máme situáciu s 2 partnermi z toho istého GP, ktorý sú zapísaný v programe, ktorý dosiahnu úrovne výkonu 4 a /alebo 6 z Programu za 3 mesiace /6 mesiacov, zaplatíme jeden bonus RYCHLY ŠTART v závislosti od výkonnosti tých 2 partnerov - podmienka platná pre všetky krajiny.

 

 

V prípade, že ste Nový Partner (1. mesiac aktivity), ktorý má zrýchlené tempo rastu a plánuješ sa prihlásiť na ďalší mesiac v programe Plus Director - s cieľom podporiť rast nových partnerov, prvý cieľ v programe riaditeľa Plus pre nového partnera bude úroveň 1 bez ohľadu na dosiahnuté výsledky za predchádzajúci mesiac.

 

Otázka: Jeden Partner Life Care zapísany do zdvojnásobenia môže sučasne využiť aj program Distribútora/ poradcu?

Odpoveď: Jeden Partner Life Care zapísaný do kampane zdvojnásobenia bonusu môže využívať súčasne program Distribútora/ poradcu počnúc 01 marca 2018.

Otázka: Aké je pravidlo? ak prvýkrát zlyhám v zdvojnásobovacej bonusovej kampani, kedy a za akých podmienok sa môžem pokúsiť druhýkrát?

Odpoveď: Ktorýkoľvek Partener Life Care má právo ešte na jeden pokus po:

>> 1 roku a pol ododňa prvotného zápisu do kampane pre novú osobu alebo nachádzajúcu sa na úrovni maximálne 10% v posledných 6 mesiacoch úred začatím kampane.

>> 1 roku ododňa prvotného zápisu do kampane pre osby nachádzajúce sa na minimálnej úrovni 12% v posledných 6 mesiacoch pred začatím kampane.

 

Ak chceš opätovne vstúpiť do programu skôr ako 1 rok, v prípade kvalifikácie Partnerovi sa nebude zdvojnásobovať sieťový bonus, ale dostane 50% z bonusu.

   

Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo ukončiť kampaň pre jedného alebo viacerých partnerov hodnotením kampane a jeho etickým správaním. Podmienky kampane budú publikované na stránke club.life-care.com v sekcii Prebiehajúce kampane.

 

 

Súvislosť
Servis:
+40.256.22.88.33
+40.720.22.88.33
+40.742.22.88.33
E-mail:
Spojte sa s nami na adrese:
Life Care Corp je členom Life Care Europe. Copyright © 2005 - 2020 Life Care